23.01

Lasteaia töökorraldus suvisel perioodil

Saku Terake

Lasteaed Terake on suletud 17.-30.juuli 2023. 

Ajavahemikul 3.-16. juuli 2023 ja 31.juuli- 13.august moodustatakse suverühmad vajaduse järgi.
Suverühmadesse registreerimine toimub maikuu jooksul.

Saku vallavalitsuse korraldus: 17. jaanuar 2023 nr 63

Loe lisaks →
19.12

Toidukulu päevaksumus

Saku Terake

Saku Vallavalitsuse toitlustusteenistuse ettepanekul ning lasteaia hoolekogu 10.11.2022 koosoleku otsuse alusel on lasteaia direktori 12.12.2022 käskkirjaga LT 1-2/6 kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus alates 1. jaanuarist 2023 järgmiselt:

1.    Sõimerühmas 1,75 eurot;

2.    Aiarühmas 1,95 eurot;

Loe lisaks →
09.12

Päkapikukohvikud Terakeses

Saku Terake

Üle mitme aasta said Terakese lasteaias taaskord toimuma heategevuslikud Päkapikukohvikud, kus koguti raha nii annetamiseks, rühma ja lasteaeda uute ja põnevate vahendite ja mängude soetamiseks. 
Terakese peamajas toimus kohvik sel aastal õues ja oli maaliliselt ilus. Pargimajas toimus kohvik saalis ja fuajees. Sai maitsta head ja paremat, panna proovile oma õnne õnneloosis, süüa pannkooke ja jäätist.
Aitäh kõikidele päkapikkudele, kes selle toimumisele kaasa aitasid!
Loe lisaks →
28.11

Laternamatk ja advendietendus

Saku Terake

28.detsembril toimusid Terakese lasteaias erinevad üritused 1.advendi tähistamiseks. Pargimaja lapsed käisid hommikul 8.30 laternamatkal, et otsida päkapiku jälgi ja leida pargist peidetud üllatusi. Laternad olid lapsed koos vanematega kodus valmistanud ja oi, kui vahvad need olid! Laternaid saab vaadadata selle nädala jooksul meie õuepaviljonides.
Terakese peamajas seevastu toimus samal hommikull õpetajate eestvedamisel lastele vahva advendietendus. 
Kaunist jõuluootust!
Loe lisaks →
18.11

Õpetajate külaskäik Kohila lasteaeda Sipsik

Saku Terake

2.novembril avanes meie lasteaia töötajatel võimalus käia õppekäigul Kohila Sipsiku lasteaias. 

Sipsiku lasteaed on väga kaasaegne ja innovaatiline haridusasutus, kus pööratakse erilist tähelepanu laste tulevikuoskuste kujunemise toetamisele, peetakse oluliseks laste iseseisvuse, analüüsioskuse, kriitilise mõtlemisoskuse, koostöö- ja suhtlemisoskuse jms arendamist, mis  loovad aluse ennastjuhtiva, kohanemisvõimelise ja vastutustundliku inimese kujunemisele.
Saime palju mõtteid ja uusi ideid! 
Aitäh lapsevanematel, kes tegid selle võimalikuks ja olid nõus olema sel ajal rühmades!

Loe lisaks →
21.10

Ettelugemispäev

Saku Terake

Terakese mudilased ja õpetajad on väga suured kirjandusesõbrad ning ettelugemispäeva raames toimus ja tehti sel nädalal meie lasteaias palju põnevat...

Loe lisaks →
16.09

Maailmakoristuspäeval osalemine

Saku Terake

Loe lisaks →