Laste toiduraha päevamaksumus:

sõimerühmas 1.60 € ;

aiarühmas 1,80 € ;

Lapse kuu toidukulu arvutatakse toidukulu päevamaksumuse korrutamisel lasteaias oldud päevade arvuga maksualuses kalendrikuus. Lapse lasteaias oldud päevad on fikseeritud lasteaia poolt peetavas lapse kohaloleku tabelis Eliis.

Toidukulu päevamaksumus sisaldab ühes päevas kolme toidukorra maksumust. Toidukulu arvutamisel ei tehta mahaarvamisi toidukordade osas.