STRUKTUUR

MEIL ON 4 MAJA:
Peamaja - 7 aiarühma ja 1 sobitusrühm
Pargimaja 3 aiarühma, 1 sobitusrühm ja 1 tasandusrühm
Mudila - 2 sõimerühma
Vudila - 2 sõimerühma

Sõimerühm on lasterühm, kus on lapsed vanuses 1,5-3 a.

Aiarühm on lasterühm, kus on laspsed vanuses 3-6 a.


Sobitusrühm on lasterühm, kus on lisaks tavalastele integreeritud ka
hariduslike erivajadusega lapsi. Eestis on sobitusrühma suurus sama suur kui tavarühmas, kuid selle arvestusega, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta.

Tasandusrühm on mõeldud 3-7 aastastele lastele, kelle kõne ei ole eakohaselt arenenud ja sellest tulenevalt esineb õpiraskusi.
Tasandusrühmas on:
  • meeldiv väike lastekollektiiv: rühmas on kuni 12 last (tavarühmaga võrreldes poole väiksem laste arv võimaldab õpetajal pakkuda igale lapsele tema eripärast tulenevat individuaalset abi); 
  • õppetöö toimub vastavalt Saku Lasteaed Terake õppekavale ja lähtub lapse eripärast; 
  • igale lapsele koostatakse individuaalne arenduskava; 
  • lapsed võtavad osa kogu lasteaia ühisüritustest (peod, matkad, reisid, spordivõistlused);
  • lapsega tegeleb meeskond: logopeed, rühmas eriharidusega/koolitusega õpetajad,  muusikaõpetaja, võimlemisõpetaja. 
  • lapsed valmistatakse ette tavakooli minekuks;
  • tasandusrühma võetakse laps Innove Rajaleidja keskuses tegutseva nõustamiskomisjoni otsuse ning lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel.