Päevakava

 

 1. Sotsiaalministri 24.09.2010 määruse nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ § 14; sotsiaalministri 23.04.2012 määruse „Tervisekaitse nõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses“ § 3; Koolieelse lasteasutuse seaduse § 16 alusel kinnitada lasteaia päevakava alljärgnevalt:

   

  Sõimerühma päevakava

   

  7.00 – 9.00                 Laste vastuvõtt, mängimine, individuaalne tegevus

  9.00 – 9.30                 Hommikusöök

  9.30 – 11.30               Õppe- ja kasvatustegevused, mängimine, õues viibimine

  11.30 – 12.00             Õuest tulek, ettevalmistus lõunasöögiks

  12.00 – 12.30             Lõunasöök

  12.30 – 13.00             Ettevalmistus uneajaks, hügieenitoimingud

  13.00 – 15.00             Uneaeg

  15.00 – 15.30             Ärkamine, hügieenitoimingud, mängimine

  15.30 – 16.00             Õhtusöök

  16.00 – 19.00             Mängimine, individuaalne tegevus toas ja õues, koju minemine

   

  Lasteaiarühma päevakava

   

  7.00 – 9.00                 Laste vastuvõtt, mängimine, individuaalne tegevus

  9.00 – 9.30                 Hommikusöök

  9.30 – 12.00               Õppe- ja kasvatustegevused, mängimine, õues viibimine

  12.00 – 12.30             Õuest tulek, hügieenitoimingud, ettevalmistus lõunasöögiks

  12.30 – 13.00             Lõunasöök

  13.00 – 15.00             Puhke – või uneaeg

  15.00 – 15.30             Ärkamine, hügieenitoimingud, mängimine

  15.30 – 16.00             Õhtusöök

  16.00 – 19.00             Mängimine, individuaalne tegevus toas ja õues, huviringides osalemine koju minemine