Saku valla teenetemärk

2019- ndal aastal

Eve Laiverik -Saku valla hõbemärk

Saku valla vapimärk

2019-ndal aastal

Carmen Alasoo

Saku Vallavalitsuse tänukirjad eduka pedagoogilise töö ja lasteaia põhiväärtuste kandmise eest on pälvinud:

2007- ndal aastal õpetajad:       
Sirje Oja
Marge Eelma
Carmen Karu
Anu Kallas

õpetaja abid:
Maara Loonurme
Raina Koppel

2008-ndal aastal õpetajad:
Tiia Jõessaar
Maie Adamson
Lii Arusoo

õpetaja abid: 
Heli Pärn
Aino Katsalainen

2009-ndal aastal juhataja asetäitja
Marika Korjus

2010-ndal õpetaja
Anne Annus

2011-ndal liikumisõpetaja
Ene Rahuoja

2014-ndal õpetaja

Liis Terep

2015-ndal õpetajad

Raina Koppel

Piret Laanvee

Lasteaia tänukirja  ja meene pälvisid kõik õpetaja abid

2016- ndal eripedagoog

Liina Selgis

Anu Kallas oli TÕN raames "Aasta õppija" nominent

Saku Vallavalitsuse tänukirja  saajad

2017-ndal  aastal:

 Õpetaja Carmen Karu- pikaajalise ja pühendunud töö eest

Õpetaja Marge Eelma- tulemusliku pedagoogilise töö eest

Õpetaja Merje Lilleberg- asutusesisese arendustöö eest

2018-ndal aastal:

Iti -Lee Neuhaus - uuendenduslike ja lapsekesksete õpetusmeetodite kasutamise   eest

Kätlin Gyarmati - eripedagoogilise töö eest