Terakese lasteaeda on tunnustatud Vabariigi Presidentide poolt. President Toomas Hendrik Ilvese andis meile üle „Kaunis kodu“ tiitli, tunnustamaks kaunilt kujundatud lasteaia õueala. 

President Kersti Kaljulaid külastas meie lasteaeda TÕNi (täiskasvanud õppija nädal) raames, tunnustamaks organisatsiooni personali elukestvas õppes osalemist. 

Haridus- ja Teadusministri külaskäik lasteaeda arendamise ja õppe-kasvatustegevuse tunnustamise eesmärgil.

Tartu Ülikooli Eetikakeskuse poolt väärtuspõhise lasteaia rajaleidja ja edendaja tiitli omistamine. 

Saku valla teenetemärgid:

2019.aastal:

Saku valla hõbemärk

Eve Laiverik- direktor

Saku valla vapimärk 

2023. aastal:

Aino Katsalainen- õpetaja abi
Heli Pärn - õpetaja abi

2022.aastal:

Tiia Jõessaar - õpetaja

Carmen Karu - õpetaja

Marge Eelma-õpetaja

2021.aastal:

Marika Järve - õppealajuhataja

2020.aastal:

Sirje Oja - muusikaõpetaja

2019. aastal:

Carmen Alasoo- õpetaja

Saku Vallavalitsuse tänukirjad eduka pedagoogilise töö ja lasteaia põhiväärtuste kandmise eest on pälvinud:

2022. aastal:

Eve Laiverik - pikaajalise südamega tehtud töö eest Terakse lasteaia direktorina

Tiina Talmar - logopeed

Kristel Kallas - õpetaja

Maie Adamson - õpetaja

Õie Vaheoja - õpetaja

Margit Peetson - õpetaja abi

Heli Pärn - õpetaja abi

2021.aastal:

Kadi Vilumets - sõimeõpetaja

Carol Tammemägi - sõimeõpetaja

Kätlin Aarma -õpetaja

Gerli Tõnumaa- õpetaja 

2020.aastal:

Berit Sass-õpetaja

Kätlin Aarma- õpetaja

Anne Annus- õpetaja

Reelika Anton- õpetaja abi

Terje Lilleberg- õpetaja abi

Niina Okuneva- tervishoiutöötaja

Aino Katsalainen- õpetaja abi


2019.aastal:

Gerli Tõnumaa -õpetaja

Kristel Kallas- õpetaja

Merli Kuklas-õpetaja

Pille Mägi- õpetaja

Sigrid Tammel-õpetaja

Tiia Jõessaar-õpetaja

2018. aastal:

Iti -Lee Neuhaus - uuendenduslike ja lapsekesksete õpetusmeetodite kasutamise   eest

Kätlin Gyarmati - eripedagoogilise töö eest

2017. aastal:

 Õpetaja Carmen Karu- pikaajalise ja pühendunud töö eest

Õpetaja Marge Eelma- tulemusliku pedagoogilise töö eest

Õpetaja Merje Lilleberg- asutusesisese arendustöö eest

2016.aastal:

Liina Selgis- eripedagoog

Anu Kallas oli TÕN raames "Aasta õppija" nominent

Saku Vallavalitsuse tänukirja saajad

2015.aastal:

Raina Koppel- õpetaja

Piret Laanvee- kunstiõpetaja

Lasteaia tänukirja ja meene pälvisid kõik õpetaja abid!

2014.aastal:

Liis Terep- õpetaja