Tasulise huvitegevuse periood meie Terakese lasteaia majades on 1.oktoobrist -30.aprillini.

Huviringi mineku, huviringis olemise ning sealt tuleku ajal vastutab lapse ohutuse eest ja tagab lapse järelevalve huviringi juhendaja ning huviringi juhendajal on kohustus peale ringi tegevuse lõppemist anda laps üle kas rühmaõpetajale või lapsevanemale.

Huviring on lapse jaoks vabatahtlik ja selles osalemiseks tuleb lapsevanemal kontakteeruda huviringi juhendajaga või registreerida lapse nimi rühmas oleval registreerimislehel.