Hoolekogu koosolekute protokollidega saab tutvuda lasteaias.