Koolimineku aastal saab laps lasteaiakohta kasutada kuni 30. juunini .

30. juunil arvatakse sügisel kooliminev laps lastaiast automaatselt välja ning  vanem lasteaiast lahkumise taotlust esitama ei pea. Kohatasu tasumise kohustus lõppeb lapse nimekirjast väljaarvamisele järgnevast kuust ehk juulikuust.

Teistel juhtudel esitab vanem lasteaiast lahkumise taotluse veebikeskkonnas ARNO või paberkandjal kehtestatud vormil vallavalitsuse haridusspetsialistile. Lasteaiast lahkumise taotluse palume esitada vähemalt kaks nädalat enne lahkumist.

Kohatasu tasumise kohustus lõppeb lapse nimekirjast väljaarvamisele järgnevast kuust.

Link lehele https://piksel.ee/arno/saku/ 

vallavalitsuse haridusspetsialist Merlin Seervald merlin.seervald@sakuvald.ee 6712437.