Lugupeetud emad ja isad,

Teil on võimalik õppeaasta jooksul registreerida end rühmaõpetaja juures vestlusele, mille käigus saate täpse ülevaate oma lapse arengust ning edusammudest lasteaias, õpetajapoolseid soovitusi lapse arendamiseks.

Samas ootame Teiepoolseid ettepanekuid rühma ja lasteaia töö parandamiseks.

Lapse arengut käsitleva vestluse põhimõtted ja läbiviimise kord

Lapse arengu hindamise põhimõtted ja läbiviimise kord