Avalduse lapse  lasteaia järjekorda registreerimiseks saate täita siin

Järjekorda võtame Saku valla elanikeregistris olevaid lapsi.

Avalduse palume edastada esimese eelistusena valitud lasteaeda.