Avalduse lapse  lasteaia järjekorda registreerimiseks saate täita siin

Järjekorda võtame Saku valla elanikeregistris olevaid lapsi.

Avalduse palume tuua esimese eelistusena valitud lasteaeda. Kaasa võtta sünnitunnistus.