Tööpakkumine järgnevatele ametikohtadele:

Logopeed
Tervishoiutöötaja

Avaldused saata:  eve.laiverik@sakuvald.ee
Info: direktor
Eve Laiverik
6728714
5097782


 NÕUDED KANDIDAATIDELE

     - Lasteasutuse logopeedi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse.  Kompetentsid on kirjeldatud kutsestandardis (tase 7).          

     - Lasteasutuse tervishoiutöötaja kvalifikatsiooninõuded on terviseedenduse või õenduse alane kutse. Ametikoha eesmärk on laste ja töötajate tervise edendamine.