NÕUDED KANDIDAATIDELE

      -Lasteasutuse õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid.

       -Lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid. Kompetentsid on kirjeldatud kutsestandardis (tase 6 ja 7).

     - Lasteasutuse erirühma ja sobitusrühma õpetaja kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus, eripedagoogilised kompetentsid ja pedagoogilised kompetentsid. Kompetentsid on kirjeldatud kutsestandardis (tase 6 ja 7).

      -Lasteasutuse muusika- ja liikumisõpetaja kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus ning erialased kompetentsid. Kompetentsid on kirjeldatud kutsestandardis (tase 6 ja 7).

     - Lasteasutuse logopeedi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse.  Kompetentsid on kirjeldatud kutsestandardis (tase 7).

     - Lasteasutuse eripedagoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse.  Kompetentsid on kirjeldatud kutsestandardis (tase 7).

     - Lasteasutuse assistendi kvalifikatsiooninõuded on keskharidus ja lapsehoidja kutse. Kompetentsid on kirjeldatud kutsestandardis (tase 4 ja 5).

     - Lasteasutuse õpetaja abi kvalifikatsiooninõue on keskharidus. Ametikoha eesmärk on õpetaja abistamine pedagoogilises tegevuses, toitlustamise ja hügieeni eest vastutamine rühmas. 

     - Lasteasutuse tervishoiutöötaja kvalifikatsiooninõuded on terviseedenduse või õenduse alane kutse. Ametikoha eesmärk on laste ja töötajate tervise edendamine.

     - Lasteasutuse perenaise kvalifikatsiooninõue on keskharidus. Ametikoha eesmärk on hoone üldruumide korrashoid; toitlustamise, hügieeni ja enesekontrolli eest vastutamine asutuses.