Tallinna mnt 12   
Filiaalid: Juubelitammede tee 6 ja Uus-Saku 3a                    
Saku 75501
Harjumaa
Lasteaed on avatud E-R 7.00-19.00


Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval on lasteaed avatud kuni 16.00.   


Saku valla lasteaedade sulgemine 2021. a. suveperioodil


Saku Vallavalitsuse 5.jaan. 2021 korralduse nr 1 alusel on

perioodil 19. juuli - 1. august 2021 ( kaks nädalat) Saku Lasteaed Päikesekild, Saku Lasteaed Terake ja Kurtna Kooli lasteaed suletud.

 Ajavahemikul 5.-18. juuli 2021 ja 2.- 15.- august 2021 moodustatakse vastavalt vajadusele ning töötavad igas valla lasteaias ajutine(sed)  suverühm (ad).

 

http://delta.andmevara.ee/saku_vald/dokument/4595762Laste , perede ja töötajate tervise hoidmine koroonaviiruse leviku ajal

Neljapäev, 03.09.2020

Postitas: Eve Laiverik

Lasteaias järgitakse Terviseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolseid soovitusi koroonaviiruse leviku tingimustes.

  • sügis-ja kevadperioodil toimub laste vastuvõtt ning koju saatmine õues
  • lasteaia õpetajal või tervishoiutöötajal on õigus ja kohustus haigusnähtudega lapsi ja vanemaid lasteaeda mitte lubada
  • päeva jooksul ilmnenud lapse tervisehäirete korral võetakse vanemaga kohe ühendust ning laps viiakse koju
  • mistahes haigussümptomite puhul võtta ühendust oma perearstiga
  • hommikul saabudes, pesevad lapsed ja täiskasvanud kohe käed; igas rühmas on käte desinfitseerimisvahendid
  • igapäevaselt toimub rühmaruumide märgkoristus ning desinfitseerimine
  • lasteaia mänguasju puhastatakse regulaarselt
  • reisile minnes palume võimalusel teavitada õpetajaid ning kinni pidada Terviseameti poolt kehtestatud piirangutest
  • lasteaia töökorralduse ning piirangute üle otsustab Saku Vallavalitsus ning Terviseamet