Tallinna mnt 12   
Filiaalid: Juubelitammede tee 6 ja Uus-Saku 3a                    
Saku 75501
Harjumaa
Lasteaed on avatud E-R 7.00-19.00


Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval on lasteaed avatud kuni 16.00.   


Sügisel 2021 lasteaeda tulevate laste lastevanemate koosolekud toimuvad 
kolmapäeval, 2. juunil  2021 kell 18.00
Tallinna mnt 12  (3.-4. aastased lapsed)
Naksitrallid
Sipsik
Juubelitammede tee 6 (2.-3. aastased lapsed)
Tipp
Täpp

Saku valla lasteaedade sulgemine 2021. a. suveperioodil


Saku Vallavalitsuse 5.jaan. 2021 korralduse nr 1 alusel on

perioodil 19. juuli - 1. august 2021 ( kaks nädalat) Saku Lasteaed Päikesekild, Saku Lasteaed Terake ja Kurtna Kooli lasteaed suletud.

 Ajavahemikul 5.-18. juuli 2021 ja 2.- 15.- august 2021 moodustatakse vastavalt vajadusele ning töötavad igas valla lasteaias ajutine(sed)  suverühm (ad).  

http://delta.andmevara.ee/saku_vald/dokument/4595762

Suverühmadesse saab registreerida 21. maini.

Laste , perede ja töötajate tervise hoidmine koroonaviiruse leviku ajal

Neljapäev, 03.09.2020

Postitas: Eve Laiverik

Lasteaias järgitakse Terviseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolseid soovitusi koroonaviiruse leviku tingimustes.

  • sügis-ja kevadperioodil toimub laste vastuvõtt ning koju saatmine õues
  • lasteaia õpetajal või tervishoiutöötajal on õigus ja kohustus haigusnähtudega lapsi ja vanemaid lasteaeda mitte lubada
  • päeva jooksul ilmnenud lapse tervisehäirete korral võetakse vanemaga kohe ühendust ning laps viiakse koju
  • mistahes haigussümptomite puhul võtta ühendust oma perearstiga
  • hommikul saabudes, pesevad lapsed ja täiskasvanud kohe käed; igas rühmas on käte desinfitseerimisvahendid
  • igapäevaselt toimub rühmaruumide märgkoristus ning desinfitseerimine
  • lasteaia mänguasju puhastatakse regulaarselt
  • reisile minnes palume võimalusel teavitada õpetajaid ning kinni pidada Terviseameti poolt kehtestatud piirangutest
  • lasteaia töökorralduse ning piirangute üle otsustab Saku Vallavalitsus ning Terviseamet