Tallinna mnt 12   
Filiaalid: Juubelitammede tee 6 ja Uus-Saku 3a                    
Saku 75501
Harjumaa
Lasteaed on avatud E-R 7.00-19.00


Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval on lasteaed avatud kuni 16.00.  


2020.a.suveperioodi töökorraldus

Saku Vallavalitsuse 28.apr. 2020 korraldusega nr 239 on tunnistatud kehtetuks Saku Vallavalitsuse 21.jaan.2020 korraldus nr 37 "Saku valla lasteaedade sulgemine 2020.a. suveperioodil ja ajutiste suverühmade moodustamine"

Saku valla lasteaedasid perioodil 20.juuli-2.aug. ei suleta. Lasteaedades on vajaduspõhiselt avatud suverühmad.

Suverühmadesse registreerimine toimus maikuus.